فلسفه دین
67 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فلسفه دین در سنت غربی عقل را به کار می‌‏گیرد تا در حوزه‌های محوری باوردینی مداخله کند. این دانش ابتدائاً مربوط به‏ ادعا‌‌‌های حقیقت دینی می‌‏شود و به فهم فرهنگی یا اجتماعی از دین کمتر مربوط می‌‏شود، چرا که ‏این‌ها موضوع دپارتمان‌های مطالعات دینی هستند. امروزه برای بسیاری از مردم، فلسفه دین مسیر ژرف‌اندیشی درباره سوالاتی از معنا و ارزش غایی را فراهم می‌‏کند بدون آنکه مجبور باشند در وهله نخست مفروضات اعتقادی گروه دینی خاصی رابپذیرند. اگر‌چه نیز ممکن است برای معتقدان دینی آزار‌دهنده و چالش‌برانگیز باشد، چرا که آن‌ها را مجبور می‌‏کند با مسائلی مواجه شوند که ممکن نبود در گذشته با این ژرف‌نگری آن را لحاظ کنند. ولی دست کم، فلسفه دین سوالات بزرگ دینی را در دوران سکولار و پست‌مدرن زنده نگه می‌‏دارد. سوالاتی درباره ‏اینکه آیا خدا وجود دارد یا نه، صحبت از خدا چگونه قابل‌فهم است، چه وسیله‌ایبرای ادعای حقیقت وجود دارد و چگونه می‌‏توان وجود ادعا شده یک خدای خیر و قادر مطلق رابا یک دنیای پر از رنج و شروفق داد، این سوالات تقریباً مهم‌ترین سوالاتی‌اند که هر فردی می‌‏تواند با آن مواجه شود و به راحتی می‌‏توان نسبت به آن‌ها بی‌توجه بود.
آدرس اینترنتی